این رویداد خاتمه یافته است و اطلاعات موجود در این سایت صرفا جنبه آرشیو دارد


| درباره همایش > داوران >
.: داوران

سركار خانم دكتر نجمه سدرپوشان

سركار خانم دكتر فهیمه دهقان

سركار خانم دکتر زهراچابكي نژاد

جناب آقاي محمد حسین سربی

جناب آقاي دكتر ابوالقاسم عاصي

جناب آقاي دكتر فرزاد فرهودي

جناب آقاي احمد عبدالحسيني ( آزاد ميبد )
صفحه اولصفحه قبل12 صفحه بعدصفحه آخر