این رویداد خاتمه یافته است و اطلاعات موجود در این سایت صرفا جنبه آرشیو دارد


| درباره همایش > ساختار سازمانی همایش >
.: ساختار سازمانی همایش

رئیس همایش
دبیر علمی همایش
دكتر غلامعلي افروز
دكتر محمود گلزاري
دكتر عليرضا اعرافي
دكتر کاظم قجاوند
دكتر كيانوش زهرا كار
دكتر نجمه سدرپوشان
دكتر احمد صادقيان
دكتر محمدحسين فلاح
استاد محمدرضا شايق
دكتر علي اصغر اصغري نژاد
دكتر كاظم عاطف وحيد
مسئول کمیته علمی
دبیر اجرایی همایش و مسئول کمیته برنامه‌ریزی
کمیته مالی
کمیته دبیرخانه و پذیرش
کمیته پشتیبانی اجرایی
کمیته تبلیغات و اطلاع رسانی
کمیته فناوری اطلاعات
کمیته حفاظت
کمیته انتشارات
کمیته دانشجویی